Đà Nẵng ban hành quy định mới hạn chế nhà siêu mỏng

43homes.vn             07/05/2020

Theo quy định mới của Đà Nẵng, chiều cao tối đa của công trình không được vượt quá 5 lần chiều rộng tại vị trí hẹp nhất.
Một góc TP. Đà Nẵng

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có văn bản quy định về tầng cao công trình theo Thông tư 07/2019 của Bộ Xây dựng. Theo yêu cầu của Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, chủ đầu tư… cần nghiêm túc thực hiện quy định hạn chế độ mảnh công trình.

Cụ thể, để tránh việc xây dựng những ngôi nhà dạng siêu mỏng gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, Sở Xây dựng quy định chiều cao tối đa không vượt quá 5 lần chiều rộng tại vị trí hẹp nhất của công trình.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng cho phép áp dụng chiều cao công trình bằng chiều cao tối đa theo thiết kế đô thị cộng với chiều cao các tầng lửng, tầng tum và tầng áp mái nếu các tầng này đảm bảo tiêu chí không tính vào tầng cao theo Thông tư 07/2019 của Bộ Xây dựng. Trong đó, chiều cao công trình không vượt quá giới hạn cho phép của tĩnh không tại khu vực.

Cũng theo yêu cầu, các chủ đầu tư phải xây dựng và sử dụng công năng các tầng công trình theo giấy phép xây dựng được cấp và Thông tư 07/2019.

Các tầng tum, tầng kỹ thuật chỉ được dùng cho khu vực kỹ thuật, lắp đặt, cứu nạn, thăm mái, bao che thiết bị. Những tầng này không được làm phát sinh thêm diện tích đỗ xe, tăng diện tích sàn sử dụng dịch vụ, không gia tăng áp lực lên hạ tầng đô thị.