Đà Nẵng: Từ ngày 5/5, giá đất cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2

43homes.vn             04/05/2020

Từ ngày 5/5, giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị Đà Nẵng cao nhất là 79 triệu đồng/m2. Giá đất ở đô thị cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2.

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024, áp dụng và thay cho bảng giá đất tại Quyết định số 6 ngày 31/1/2019.


Tại Đà Nẵng, từ ngày 5/5, giá đất cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2

Theo đó, giá đất ở tại đô thị cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2 tại các tuyến đường như Bạch Đằng, 2 Tháng 9, Hoàng Văn Thụ, Võ Nguyên Giáp, Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt… Giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị cao nhất là 59,3 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất là 79 triệu đồng/m2. 

Giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí. Giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí.

Bảng giá đất lần này có thay đổi, bổ sung so với Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 của UBND TP. Đà Nẵng do có một số nhầm lẫn, không phù hợp với thực tế.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, bảng giá đất này xây dựng trên cơ sở thực tế và nằm trong khung giá đất toàn quốc, đã bổ sung giá các loại đất tại nông thôn ở 92 tuyến đường đã đặt tên và các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc huyện Hòa Vang cũng như giá các loại đất tại các tuyến đường chưa đặt tên ở trong các khu dân cư trên địa bàn 7 quận, huyện.

Việc xây dựng bảng giá đất lần này không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn do bảng giá đất được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định 06. Việc xây dựng bảng giá đất lần này cũng nhằm hỗ trợ một phần đối với tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền hằng năm trong giai đoạn 2020-2024.

Bảng giá đất mới được ban hành có hiệu lực từ ngày 5/5/2020.