VEPR dự báo 3 kịch bản kinh tế cho Việt Nam năm 2020: Lạc quan nhất là tăng trưởng 4,2%

Ở kịch bản kém lạc quan nhất, kinh tế Việt Nam sẽ đi ngang trong quý II và quý II trước khi bật tăng trở lại trong quý IV, theo dự báo của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách VEPR.

Hôm 13/4, VEPR đã công bố Báo cáo kinh tế vĩ mô quý I/2020. Báo cáo này cũng đưa ra 3 kịch bản cho kinh tế Việt Nam trong năm nay với giả định dịch Covid-19 không bùng phát mạnh ở Việt Nam.

VEPR dự báo 3 kịch bản kinh tế cho Việt Nam năm 2020: Lạc quan nhất là tăng trưởng 4,2% - Ảnh 1.

Số liệu: VEPR

Ở kịch bản 1 – tức kịch bản lạc quan, bệnh dịch trong nước được khống chế hoàn toàn vào giữa tháng 5 và hoạt động kinh tế dần trở lại bình thường. Trong khi đó, thế giới cũng bắt đầu nới dần các biện pháp phong tỏa. Tuy nhiên các hoạt động kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, vẫn còn dè dặt và chỉ dần hồi phục bắt đầu vào cuối quý 2/2020.

Theo đó, tác động xấu nhất của dịch Covid-19 rơi vào quý 2, nền kinh tế bắt đầu hồi phục vào nửa cuối quý này. Trong quý này, nông nghiệp, lâm nghiệp & thủy sản có thể có mức tăng trưởng âm (giảm 2-3%); Khai khoáng tăng trưởng âm trong cả năm; Ngành chế biến chế tạo có thể có mức tăng trưởng âm trong khi các ngành còn lại trong khu vực 2 ít bị ảnh hưởng.

Trong khu vực 3, bị ảnh hưởng nặng nhất gồm vận tải & kho bãi, dịch vụ lưu trú & ăn uống, nghệ thuật & giải trí (mức giảm từ 20-50%), y tế, truyền thông hay tài chính, ngân hàng, bảo hiểm là những ngành duy trì tăng trưởng khá do những hoạt động liên quan đến phòng chống bệnh dịch.

Và từ quý 3 cho tới hết năm, tăng trưởng của các ngành có thể quay trở lại mức tăng trưởng những năm gần đây. GDP cả năm của Việt Nam theo kịch bản này sẽ đạt 4,2%. 

Với kịch bản 2, bệnh dịch trong nước kéo dài và chỉ được khống chế hoàn toàn vào nửa sau quý 3/2020. Các hoạt động kinh tế trên thế giới chỉ dần trở lại bình thường bắt đầu vào cuối Quý 3/2020.

Theo đó, trong quý 2, quý 3, nông nghiệp, lâm nghiệp & thủy sản có thể có mức tăng trưởng âm (giảm 1,5 – 4%);

Khai khoáng tăng trưởng âm trong cả năm; Chế biến chế tạo kéo dài mức tăng trưởng âm trong hai quý này, các ngành còn lại trong khu vực 2 ít bị ảnh hưởng;

Trong khu vực 3, bị ảnh hưởng nặng nhất gồm vận tải & kho bãi, dịch vụ lưu trú & ăn uống, nghệ thuật & giải trí (mức giảm từ 25-70%), y tế, truyền thông hay tài chính, ngân hàng, bảo hiểm là những ngành duy trì tăng trưởng khá do những hoạt động liên quan đến phòng chống bệnh dịch.

Bắt đầu từ Q4 cho tới hết năm, tăng trưởng của các ngành có thể quay trở lại mức tăng trưởng của những năm gần đây. GDP cả năm sẽ đạt 1,5%. 

Kịch bản 3 thể hiện sự bi quan khi giả định tác động xấu của covid-19 kéo dài tới tận quý 4, nền kinh tế bắt đầu hồi phục vào nửa cuối Q4/2020.

Trong quý 2 và quý 3, nông nghiệp, lâm nghiệp & thủy sản có thể có mức tăng trưởng âm (giảm 1-5%);

Khai khoáng tăng trưởng âm trong cả năm; Chế biến chế tạo kéo dài mức tăng trưởng âm trong hai quý này, các ngành còn lại trong khu vực 2 ít bị ảnh hưởng;

Trong khu vực 3, bị ảnh hưởng nặng nhất gồm vận tải & kho bãi, dịch vụ lưu trú & ăn uống, nghệ thuật & giải trí (mức giảm từ 25-70%), y tế, truyền thông hay tài chính, ngân hàng, bảo hiểm là những ngành duy trì tăng trưởng khá do những hoạt động liên quan đến phòng chống bệnh dịch.

Nền kinh tế chỉ có thể trở lại mức tăng trưởng của những năm gần đây một khi thế giới khống chế được bệnh dịch. GDP cả năm đạt mức -1%.

Theo VEPR, trong bất kỳ kịch bản nào, ở thời kỳ hậu covid-19 ở Việt Nam, sự phục hồi hoàn toàn của nhiều ngành như hàng không, du lịch hay thời trang xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn và kéo dài cho tới khi thế giới hoàn toàn kiểm soát được bệnh dịch.

Trong ngắn hạn, chi tiêu của khu vực công có thể bù đắp được những khó khăn trên nhưng trong dài hạn là không thể. Do vậy, triển vọng kinh tế Việt Nam những năm sau phụ thuộc nhiều vào việc phát triển thành công vác-xin hoặc thuốc đặc trị trên thế giới.

Tổ chức này cũng nhấn mạnh: Con số tăng trưởng GDP không phản ánh được hết những khó khăn thật của nền kinh tế do không phản ánh được đầy đủ khu vực phi chính thức vốn bị ảnh hưởng nặng nề hơn hẳn so với những đợt suy thoái trước đây.

Nguồn: Cafef.vn